DÍJAINK

Lakóingatlanok piaci alapú értékbecslése, egyszerűsített dokumentációval:

Lakóövezeti elek:    15 000 Ft
Társasházi lakás:    25 000 Ft
Családi ház:            35 000 Ft

Bruttó árak, 0% áfa tartalommal.

Tekintse meg részletes árlistánkat >>>

Ipari- és kereskedelmi ingatlanok, irodaépületek hivatalos értékbecslése, vagyonértékelés:

Földterület:             35 000 Ft-tól
Fejlesztési terület: 
50 000 Ft-tól
Üzlethelyiség:         35 000 Ft-tól
Műhely:                   35 000 Ft-tól
Iroda:                      45 000 Ft-tól
Telephely:       
        60 000 Ft-tól


A díjakat irodánktól mért 10 km-es körzeten belül, további költségek nem terhelik.

  CÉGADATOK


  1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.
  Adószám: 29311897-1-42
  Bankszámlaszám:
  HU76 1091 8001 0000 0114 5288 0005

  Engedély száma: 900236/2021 >>>
   

  b
  LEVELEKI TÜNDE
  egyéni vállalkozó
  1089 Budapest, Reguly Antal utca 20.
  Adószám.: 59468435-1-42
  Bankszámlaszám:
  HU74 1160 0006 0000 0000 7902 1199

  Engedély száma: 06183/2010 >>>

  IRODA:
  1089 Budapest,Reguly Antal utca 20.
  +36 1 618 7898

  LearningChess

  Hírlevél

  ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS

  2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló Kormányrendelet. A jogszabály Európai Uniós kötelezettség miatt készült és más jogszabályokkal együtt azt a célt szolgálja, hogy az épületek kevesebb energiát fogyasszanak. Ennek eléréséhez az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarításának lehetőségeire.


  Az energetikai tanúsítvány egy 10 évre szóló okirat, amely az épület energetikai minőségét értékeli. Elsődleges szerepe a hiteles tájékoztatás, ahhoz hasonlóan, mint a háztartási gépeknél, ahol az energiafogyasztási címke már régóta használatos. E szerint hazánkban 12 energetikai minősítési osztályba sorolhatják be a szakértők az ingatlanokat. Az "AA++" mutatóval jelölt "Minimális energiaigényű", egészen az "JJ" betűvel jelzett "Kiemelekedően rossz" kategóriáig.


  Az energetikai osztályba soroláskor a szakértő meghatározza, hogy az épületnél mekkora az a hőveszteségérték, amelyik a szabványoknak éppen megfelel. Ez a követelményérték, vagyis az épület energia fogyasztási követelményének 100 százaléka. Ez egy elvi érték, ilyennek kell, vagy kellene lennie az épületnek, hogy teljesítse a mai szabványokat. A követelményérték függ az épület típusától, térfogatától, valamint hűlő felületétől. Ezután az épület tényleges adatai alapján kiszámítják a tényleges hőveszteséget és az energiafogyasztást.


  Végezetül az energetikai besorolást az alapján történik, hogy az épület fenti módszerrel kiszámított tényleges energiafogyasztása hány százaléka az előírt követelménynek, vagyis a 100 százaléknak. Például egy G kategóriájú épületnél, ha éppen 250 százalék az energiafogyasztás, akkor ez azt jelenti, hogy a mai szabványokhoz képest két és félszeres az épület energiafogyasztása. Az A+ besorolásnál pedig az épület energia fogyasztása legfeljebb 55 százaléka a szabványban szereplőnek.

   

   

  TANÚSÍTÁS FOLYAMATA


  A tanúsítást a 176/2008 Kormányrendelet szerint alapvetően két módszerrel lehet elvégezni:

  • számításos módszerrel,
  • mért fogyasztási adatok elemzésével.


  számításos módszer során a 7/2006 TNM rendelet módszertana szerint ki kell számítani az épület várható primer energiaigényét és ezt kell viszonyítani az adott épülettípushoz, illetve épületmérethez meghatározott követelményértékhez. A tanúsítás jellemző lépései:

  1. Épület geometriai adatainak meghatározása,
  2. épületszerkezetek azonosítása,
  3. épületgépészeti rendszerek azonosítása,
  4. energetikai számítás elvégzése,
  5. eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése,
  6. a tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, elküldése a VÁTI központi adatbázisába, saját példány archiválása.


  mért fogyasztási adatok elemzésének módszere jelenleg még nincs kidolgozva. A Kamarák szakmai álláspontja szerint ez a módszer jelentős kockázatokat hordoz magában, ennek a rendszernek a bevezetését jelenleg a Kamarák nem támogatják. 

   

  MIKOR KÖTELEZŐ AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS

  Az új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

  Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az alábbi esetekben: 
  - ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy
  - egy évet meghaladó bérbeadás.

  1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-től kötelező függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévő.


  MELY ESETEKBEN NEM KELL TANÚSÍTVÁNYT KÉSZÍTENI


  Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

  • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
  • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
  • a hitéleti rendeltetésű épületre;
  • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
  • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
  • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
  • a műhely rendeltetésű épületre;
  • a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

  Az Energetikai Tanúsítványokat teljes körű jogosultsággal rendelkező Épületenergetikai szakértőnk állítja ki.
  Honlap készítés