DÍJAINK

Lakó-, és üdülőingatlanok piaci alapú értékelése,
hiteles értéktanúsítvánnyal:

Lakóövezeti telek:       10 000 Ft
Társasházi lakás:        14 000 Ft
Családi ház, nyaraló:  17 000 Ft
bővebben>>>

Ipari- és kereskedelmi ingatlanok, irodaépületek hivatalos értékbecslése, vagyonértékelés:

Földterület:             25 000 Ft-tól
Üzlethelyiség:         25 000 Ft-tól
Műhely:                   25 000 Ft-tól
Iroda:                      30 000 Ft-tól
Ipari ingatlan:  
        40 000 Ft-tól
bővebben>>>


A megadott árak bruttó árak,
0% áfa tartalommal.

A díjakat - budapesti ingatlanok, illetve irodánktól mért 15 km-es körzeten belül - további költségek nem terhelik.

bővebben>>>

  LearningChess

  CÉGADATOK

  1063 Budapest,
  Szinyei Merse utca 10.

  Adószám: 29311897-1-42
   
  HESZTIA 2000 Bt.
  1063 Budapest,
  Szinyei Merse utca 10.
  Adószám.: 22244837-1-42

  IRODA:
  1089 Bp., Reguly Antal utca 20.

  +36 1 794 5434
  + 36 70 330-5909

  tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

  LEVELEKI TÜNDE
  ingatlan értékelési szakértő
  Nyilvántartási szám:
  06183/2010

  http://ingatlanerteke.hu/ordered/5552/pic/garancia3.jpg

  Hírlevél

  Az ingatlanérték fogalma

  25/2008

  Az ingatlan értékbecslés vonatkozásában az értéket meghatározhatjuk, mint a jövőbeli előnyök pillanatnyi értékét, melyet az ingatlan birtoklásából nyerünk.
  Gazdasági értékkel azon eszközök bírnak, amelyek tulajdonosaiknak, használóiknak gazdasági hasznot hajtanak.

  Egy ingatlan egy időben több különböző értékkel rendelkezhet, mint például:

  • piaci érték,
  • méltányos érték,
  • befektetési-, vagy tőkeérték
  • hitelbiztosítási érték,
  • biztosítási érték,
  • alternatív használati érték,
  • kényszereladási érték,
  • értékcsökkentett pótlási költség,
  • könyv szerinti érték

  Az ingatlan értékbecslő célja rendszerint a piaci érték becslése.

  A PIACI ÉRTÉK FOGALMA:

  Az Európai Értékelési Szabvány (EVS), a piaci értéket az alábbiak szerint definiálja:

  „Az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján, az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő, és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintően, és kényszer nélkül jártak el.”

   

  NEM PIACI ÉRTÉKEN ALAPULÓ ÉRTÉKELÉS:

  Erre az értékelési alapra - az EVS szabvány előírása szerint - akkor kerülhet sor, ha a törvényi előírások, a körülmények, illetve a megbízói utasítások ezt megkövetelik, vagy ha a piaci értéket alátámasztó hipotézisek nem alkalmazhatók.

  Értékelő ebben az esetben a piaci értéktől eltérő bázist használ az értékeléshez, az ingatlan méltányos értékét határozza meg.

  Méltányos érték:

  "Az az összeg, amelyen egy ingatlan tulajdonost cserél a hajlandóságot mutató felek között egy a piaci feltételeknek megfelelő tranzakcióban, vagy amelyre kötelezettséget lehet vállani"


  Befektetési-, vagy tőkeérték:

  "Az ingatlan értéke egy bizonyos befektető, vagy befektetők csoportja számára, adott befektetés vagy működtetés céljaira. Ez a szubjektív fogalom összefüggésbe hoz egy meghatározott ingatlant egy meghatározott befektetővel, befektetői csoporttal, vagy egységgel, meghatározható befektetési célok és/vagy kritériumok alapján."

  Hitelbiztosítéki érték:

  "Az ingatlan értékét az ingatlan jövőbeni piacképességének körültekintő felmérésével határozzák meg, a hosszútávon fenntartható ingatlan-adottságok, általános és helyi piaci feltételek, a jelenlegi és megfelelő alternatív használati módok figyelembevételével. A hitelbiztosítéki érték meghatározásakor a spekulatív elemeket nem veszik figyelembe."

  Biztosítási érték:

  "Egy ingatlan biztosítási értéke azt az összeget jelenti, amelyet egy biztosítási szerződésben elfogadnak az adott ingatlanra vonatkozóan, mint a biztosító kötelezettségét abban az esetben, amikor az adott ingatlanra vonatkozó biztosítási szerződésben meghatározott kockázat miatt kár, vagy pénzügyi veszteség következik be."

  Alternatív hasznosítási érték:

  "Az alternatív használati érték az ingatlan piaci értékét jelenti, melyet a jelenlegi használat folytatásának feltételezése nélkül állapítanak meg."

  Kényszereladási érték:

  "Az az összeg, amelyért egy ingatlan megszerezhető egy, az ingatlannal való rendelkezés tekintetében bármely okból kényszerhelyzetben lévő eladótól."

  Értékcsökkentett pótlási költség:

  Az értékcsökkentett pótlási költség általánosságban olyan módszernek tekinthető, amelyben a piaci értéket megfelelő piaci adatok hiányában állapítják meg.
  "Az értékcsökkentett pótlási költség, egy vagyontárgy annak korszerű megfelelőjével való helyettesítésének folyó költsége, levonva az összegből a fizikai állagromlás, az avulás, és a szükséges javítások költségeit."

   

   

   

  Honlap készítés